Postopek vpisa v neformalna izobraževanja – pripravo na mojstrski izpit

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana (OZS) izvaja mojstrske izpite.

Srednja šola Domžale (izvajalec) na osnovi dogovora z OZS organizira in izvaja izobraževanje na strokovnih pripravljalnih seminarjih, kot pripravo na mojstrski izpit za naziva:

  • mojster preoblikovanja kovin in
  • mojster strojnih inštalacij.

Srednja šola Domžale je edini zavod v Sloveniji, ki izvaja izobraževanja I. praktičnega in II. strokovno-teoretičnega dela mojstrskega izpita za naziva mojster preoblikovanja kovin in mojster strojnih inštalacij.

Pogoj za udeležbo na izobraževanjih je, da je mojstrski kandidat pri OZS registriran za mojstrski izpit.

Izobraževanje pri izvajalcu je prostovoljno. Sestavljeno je iz strokovno teoretičnega in praktičnega dela. Praktično delo obsega praktično izobraževanje-pripravo na delovni preizkus in mentorstvo pri pripravi mojstrskega izpitnega dela za mojstrski izpit.

Izobraževanje poteka v enem letniku od septembra do junija v prostorih Srednje šole Domžale enkrat tedensko v petek popoldne ali v sobotah dopoldne po objavljenem urniku. Predmetnik  in urnik  za posamezno izobraževalno obdobje dobijo kandidati pred pričetkom le tega. Prvo uro izobraževanja posamezne enote prejmejo kandidati vso potrebno gradivo.

Šolnina znaša 1.544,00 EUR za celoten letnik. Kandidat šolnino poravna izvajalcu osem dni po izstavitvi položnice. V primeru, če je plačnik pravna oseba, le ta izvede plačilo z virmanskim nakazilom v osmih dneh po izstavitvi računa.

Šolnina se lahko zmanjša, če se kandidat vključi in uspešno zaključi neformalna usposabljanja v sklopu projekta Munera 3:

NazivŠolninaŠolnina z enim opravljenim
Munera 3 programom
Šolnina z dvema opravljenima
Munera 3 programoma
Šolnina s tremi opravljenimi
Munera 3 programi
Šolnina s štirimi opravljenimi
Munera 3 programi
Mojster preoblikovanja kovin1.544,001.158,00772,00ni možnoni možno
Mojster strojnih inštalacij1.544,001.158,00772,00386,000,00

Postopek vpisa:

  • kandidat prevzeme obrazce za vpis, jih izpolni in pošlje na naslov:

Srednja šola Domžale
Cesta talcev 12
1230 Domžale
mojstri@ssdomzale.si

  • izvajalec pripravi pogodbo o izobraževanju in jo pošlje kandidatu v podpis. Z obojestranskim podpisom pogodbe je kandidat formalno vključen v izobraževanje.
  • za vsako Munera 3 usposabljanje kandidat sklene ločeno pogodbo o usposabljanju, ki določa pogoje za uspešno zaključitev usposabljanja. Kandidat mora biti zaposlen/samozaposlen, da se lahko vključi v te programe.

Povezave:
Obrtna zbornica Slovenije
Projekt Munera 3

mojstri.ssdomzale@guest.arnes.si

(Skupno 404 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost