Skoči na glavno vsebino

Splošna matura

Splošna matura – cenik za kandidate, ki nimajo statusa rednega dijaka

Ob prijavi na splošno maturo ali izpit iz splošne mature na Srednji šoli Domžale morajo kandidati, ki nimajo statusa rednega dijaka na katerikoli šoli (redni dijaki drugih šol ob prijavi na maturo status dijaka dokažejo s potrdilom o vpisu) poravnati stroške mature tako Ric-u kot Srednji šoli Domžale. Ceno maturitetnega izpita na splošni maturi (pisni del) določi Državni izpitni center in je objavljena na javnem mestu v šoli ter na spletni strani RIC-a.

CENIK splošne mature za kandidate, ki nimajo statusa rednega dijaka
Stroški, ki jih kandidati brez statusa rednega dijaka plačajo Srednji šoli Domžale, so odvisni od vrste predmeta (poleg pisnega še ustni izpit, seminarska naloga, vaje) in števila predmetov in znašajo:

20 €: prijava na maturo
40 €: ustni izpit s tričlansko komisijo (izpraševalec in dva člana; pri predmetih slovenščina, matematika, angleščina, nemščina, italijanščina) (velja za en predmet)
80 €: praktični del izpita – vaje/terensko delo (fizika, biologija, kemija, geografija, zgodovina) oz. seminarska naloga (filozofija, psihologija, sociologija) (velja za en predmet)

NAČIN PLAČILA
Stroške kandidati poravnajo z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN). Kandidat nakaže znesek s plačilnim nalogom na naslov Srednja šola Domžale, Cesta talcev 12, 1230 Domžale, na transakcijski račun (TRR) številka 01100-6030697322, BIC koda Banke Slovenije: BSLJSI2X, referenca SI00 – 760011-enotna matična številka kandidata.
Avtomatičen prenos vplačanega zneska z enega na drugi rok splošne mature ni možen. Če kandidat pravočasno prekliče prijavo k opravljanju maturitetnega izpita na šoli, t. j. najkasneje štiri dni pred začetkom spomladanskega izpitnega roka oz. štiri dni pred začetkom jesenskega izpitnega roka splošne mature, ima pravico do vračila vplačanega zneska.
V tem primeru naslovi na Šolsko maturitetno komisijo Srednje šole Domžale pisni zahtevek z naslovom in številko osebnega računa, kamor naj mu bo nakazan vplačani znesek, z odbitkom 2,10 EUR za administrativne stroške. Kandidat lahko uveljavlja pravico do vračila zneska do objave rezultatov v posameznem izpitnem roku splošne mature.

Cenik je sprejel svet zavoda na seji dne 29. 10. 2020.
Cenik velja od 1. 9. 2020 dalje.

 

Dostopnost