Skoči na glavno vsebino

Splošna matura

Splošna matura – informacije

Tajnica ŠMK SM: Petra Krhlanko
Govorilne ure: četrtek, 12.45-13.30, kabinet 207 ali 01/729 53 70
Elektronski naslov: petra.krhlanko@ssdomzale.si

OBRAZCI >>

Splošna matura je izpit, s katerim dijaki zaključijo izobraževanje v gimnazijskem programu in si hkrati zagotovijo vstopnico za nadaljevanje študija. S splošno maturo naj bi razvijali učne navade, izboljševali znanje in dosegali višjo usposobljenost kandidatov za uspešen konec študija.
Uspešno opravljena splošna matura je splošni pogoj za vsak univerzitetni študij in je zadosten pogoj za vpis na študij, ki po obsegu vpisa ni omejen. Ob omejitvi vpisa se v skladu z Zakonom o visokem šolstvu pri izbiri kandidatov upošteva uspeh pri splošni maturi in uspeh v zadnjih dveh letih izobraževanja v gimnazijskem programu.

Pogoji za opravljanje splošne mature

Splošno maturo v celoti lahko opravljajo kandidati, ki:
• so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj,
• ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnje alinee, če so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili najmanj 21 let. >>več informacij za 21-letnike

Posamezne izpite splošne mature lahko opravljajo kandidati, ki:

• so že opravili splošno ali poklicno maturo,
• so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje te mature,
• jim je bilo v tujini pridobljeno spričevalo nostrificirano kot maturitetno spričevalo.
(Vsi našteti kandidati lahko maturitetni izpit opravljajo le, če je ta izpit pogoj ali kriterij za vpis v visokošolski program!)

Predmeti splošne mature

Predmeti splošne mature so razdeljeni v skupni del, ki je obvezen za vse kandidate, in izbirni del, pri katerem kandidati izberejo posamezne predmete.

Skupni del splošne mature obsega izpite iz naslednjih predmetov:
– slovenščina (pisni in ustni izpit)
– matematika (pisni in ustni izpit; osnovni ali višji nivo)
– tuji jezik (pisni in ustni izpit; osnovni ali višji nivo)

Izbirni del splošne mature obsega izpite iz naslednjih predmetov:
(navedeni so le predmeti, ki jih ponuja Srednja šola Domžale)
– tuji jezik – angleščina, nemščina, italijanščina (pisni in ustni izpit; osnovni ali višji nivo)
– fizika
– kemija
– biologija
– geografija
– zgodovina
– psihologija ali sociologija ali filozofija (kandidat lahko izbere enega od teh predmetov).
Kandidati opravljajo izpit iz dveh izbirnih predmetov, za katera se odločijo med predmeti izbirnega dela splošne mature po svojem študijskem interesu.

Kandidati lahko izberejo tudi tretji predmet iz izbirnega dela (t. i. šesti predmet). Če naša šola ne ponuja priprav na ta predmet, se lahko  nanj pripravlja na drugi šoli, ki ga izvaja. Za opravljanje tretjega izbirnega predmeta se kandidati odločajo iz lastnih študijskih interesov. Informacije o tem, katere predmete zahtevajo posamezni študiji, kandidati dobijo na fakultetah.

Splošno maturo določa Zakon o maturi, pravila in postopke njenega izvajanja pa določajo podzakonski akti. Njen pomen za pridobitev srednje izobrazbe določa Zakon o gimnazijah, njen pomen za vpis na univerzitetni študij pa Zakon o visokem šolstvu.

Več informacij >>

KOLEDAR splošne mature

Dostopnost